Početna stranica
Roche_home

Roche – Globalni inovativni lider

 

Roche je globalni industrijski lider u inovacijama i najveća biotehnološka kompanija na svetu sa tradicijom dugom više od jednog veka. Portfolio kompanije čine terapijska i dijagnostička rešenja u oblasti onkologije, imunologije, infektivnih bolesti, reumatologije, oftamologije, neurologije i kardiovaskularnih bolesti.

U primarnom fokusu kompanije Roche su rano otkrivanje, prevencija, dijagnostifikovanje i lečenje bolesti. Razvijanjem koncepta personalizovane medicine koja omogućava pružanje terapije prilagođene tačno određenoj grupi pacijenata, Roche doprinosi podizanju efikasnosti i kvaliteta lečenja najtežih bolesti. Lekovi koje Roche razvija su u korelaciji sa dijagnostičkim testovima koji značajno doprinose efikasnosti lečenja, čime su omogućena poboljšanja u kvalitetu života i preživljavanju obolelih.

Roche u Srbiji nastoji da globalno liderstvo opravda kroz efikasnost u procesu registracije najsavremenijih terapija i kontinuirani doprinos u unapređenju i razvoju zdravstvenog sistema, pronalaženjem najboljih dugoročnih rešenja kroz transfer znanja i iskustva.

Obezbeđivanjem adekvatnih dijagnostičkih procedura i terapija u oblasti onkologije, virusologije, reumatologije i neurologije, Roche pacijentima u Srbiji omogućava pristup inovativnim, personalizovanim terapijskim opcijama.

Kao član udruženja inovativnih proizvođača lekova INOVIA, Roche Srbija daje veoma značajan doprinos boljem razumevanju značaja ove industrije u cilju unapređenja kvaliteta lečenja pacijenata i opštih standarda lečenja.